Menu
Zgłoszenie / kontakt

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione

Umowy/ Dane firmy

do pobrania - Umowa dotycząca nauki

do pobrania - Statut szkoły

Rekrutacja do szkoły odbywa się przez cały rok, ale obowiązuje zasada kolejności nowych zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają nasi uczniowie kontynuujący naukę oraz Ci którzy zgłosili się w czerwcu. Nie gwarantujemy tym samym wolnych miejsc od września w nowym roku szkolnym dla nowych uczniów.

Uczniowie przyjmowani są na podstawie rozmowy wstępnej i deklaracji składanej przez rodziców lub prawnych opiekunów, a następnie podpisanej umowy dotyczącej nauki muzyki. Obowiązkiem ucznia i naszego klienta jest stosowanie się do wymogów zawartych w statucie szkoły i obowiązujących zasadach wewnętrznych.

Czesne za naukę w szkole i przedszkolu muzycznym pobiera się zgodnie z obowiązującym cennikiem z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
 

Dane firmy i konto do przelewów:

Edukacja Artystyczna New Art
87-100 Toruń, ul. Dworcowa 5b, NIP 879-171-04-45
mBank 86 1140 2004 0000 3902 3144 6776
w tytule koniecznie: imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc nauki

Kontakt

Toruń, ul. Dworcowa 5b

Zapisy i informacje o zajęciach
Monika Adamowicz
tel. 603 124 661 m.adamowicz@new.art.pl

Przedszkole Muzyczne New Art
tel. 691 470 708 przedszkole@new.art.pl

Marketing i administracja
Wojciech Adamowicz
tel. 601 081 094 wa@new.art.pl

 

Partnerzy: